На 10., 17., 24., и 31 март успешно беше реализирана обуката на тема: „Со игра и интеракција до пријатна атмосфера во училницата“ со четири групи на одделенски и предметни
Циклусот на обуки од Модул А, заврши успешно со доделување на Сертификати за студентите од Педагошкиот факултет Св. Климент Охридски Скопје.
Како резултат на повеќегодишна соработка помеѓу НДЦ Скопје и педагошки факултет „С. Климент Охридски“, Скопје, започна обука од Модул А за уште една група на студенти. Првата работилница ја
Отворање на уште еден интеркултурен, ресуресен кабинет на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје ја потврди успешната, повеќегодишна соработка на оваа високообразовна институција и НДЦ Скопје. Потпишувањето на новиот
Споделуваме ретроспектива на активностите на НДЦ Скопје преку Годишниот извештај за 2022 година.
Со предавањето на проф. д-р Огнен Спасовски на тема Позитивно образование, успешно заврши циклусот на обуки од Модул Б и беа доделени сертификати за две групи на учесници.
„Форми, методи и средства за следење, проверување и оценување на постигањата на учениците” беше темата на третата работилница од обуките на Модул Б, реализирана од страна на проф. д-р
Со предавањето на професорот  Стајнер Брин, успешно е завршен циклус од 6 работилници од Модул А. Преку 50 наставници, стручни соработници и воспитувачи активно партиципираа на обуките посветени на
Петтата работилница на тема: Позитивно образование беше успешно реализирана од страна на проф. д-р Огнен Спасовски, за пет групи на наставници од Модул А. Повеќе аспекти на позитивно образование
Група на студенти и професори од University of South-East Norway ја посетија канцеларијата на НДЦ Скопје и се запознаа со развојниот пат и активностите на организацијата.