Со предавањето на проф. д-р Огнен Спасовски на тема Позитивно образование, успешно заврши циклусот на обуки од Модул Б и беа доделени сертификати за две групи на учесници.
„Форми, методи и средства за следење, проверување и оценување на постигањата на учениците” беше темата на третата работилница од обуките на Модул Б, реализирана од страна на проф. д-р
Со предавањето на професорот  Стајнер Брин, успешно е завршен циклус од 6 работилници од Модул А. Преку 50 наставници, стручни соработници и воспитувачи активно партиципираа на обуките посветени на
Петтата работилница на тема: Позитивно образование беше успешно реализирана од страна на проф. д-р Огнен Спасовски, за пет групи на наставници од Модул А. Повеќе аспекти на позитивно образование
Група на студенти и професори од University of South-East Norway ја посетија канцеларијата на НДЦ Скопје и се запознаа со развојниот пат и активностите на организацијата.
Втората работилница од Модул Б на тема „Интеркултурни воспитно-образовни пристапи“ беше успешно реализирана од страна на проф. д-р Сузана Миовска – Спасева за две групи на наставници. Работилниците ги
На тема „Негување на безбедна училишна клима”, беше реализирана првата обука од Модул Б за две групи на наставници. Проф. д-р Елена Ачковска Лешковска, претстави и понуди повеќе практични и
Четвртата работилница од Модулот А беше успешно завршена за пет групи наставници и стручни соработници. Темата на четвртата работилница од Модул А - Комуникацијата како важна алатка во негувањето
На 12.07.2022. е потпишан нов Меморандум за соработка, кој ќе ги поддржи заложбите на НДЦ Скопје и Министерство за образование и наука на Р. С. Македонија во реализирањето на
„Надминување на стереотипите и предрасудите во училишните средини" е трета тема содржана во програмата за обуки од Модул А. 60 наставници и стручни соработници од речиси сите делови на