На 19. април 2018 година наставниците Зујца Стојанова и Денис Реџепов ја реализираа активноста “Балони” планирана како дел од Нансен проектните активности. Учениците со задоволство заедно изработуваа разни модели на балони.