На 6-ти и 13-ти февруари, 2018 година наставничките Дрита Јакупи и Лидија Билбилоска ја реализираа активноста “Лисицата и штркот“. Цели и задачи на активноста беа: учениците меѓусебно да се почитуваат, помагаат и соработуваат; развивање на навика за активно слушање и почитување на соговорниците; развивање на културни навики кај децата при посета и престој во детски куклен театар.