На 5 и 13 април 2018 година, Ленче  Анѓелкоска  и Африме  Дурмиши ја реализираа воннставната активност на тема „ Весел селски двор“ како дел од уметничката секција.

“Учениците седнуваат во групите кои се означени со сликите од соодветните животни (крава, овца, маче, петел). Во секоја група се поставени потребни материјали за работа-хамер, фломастери, модели на домашни животни. Учениците добиваат упатство за групна работа од страна на наставничките .Секоја група на хамер црта домашни животни во селски двор. Во текот на активностите се пуштаат детски песнички на македонски и албански јазик. Откако цртежите  ќе бидат готови, секоја група  ги презентира цртежите со својот весел селски двор движејќи се меѓу групите“. Л. Анѓелкоска  и А. Дурмиши.