На 28 ноември и 5 декември, 2017 година, наставничките Дрита Јакупи и Лидија Билбилоска ја реализираа активноста „Бајките на Шарл Перо“. Цели и задачи на активноста беа:
– Учениците меѓусебно да се почитуваат, помагаат и соработуваат
– Да се развива чувството на радост и задоволство при реализацијата на воннаствните игри
– Да се поттикнуваат учениците да користат разни извори за здобивање на информации/интернет
– Поттикнување на учениците за меѓусебно соработување и помагање при изработка на сложувалките за Црвенкапа, Мачорот во чизми, Пепелашка.