На 30 ноември и 7 декември, 2017 година, наставничките Тодорка Крајческа и Сехиде Незири ја реализираа дневната активност „Приказните на Шарл Перо“ во рамки на месечната тема „Во светот на бајките“.