На 8. мај 2018 година, НДЦ Скопје организираше куклена претстава за учениците вклучени во проектот Нансен модел за интеркултурно образование во ООУ „Братство“. Учениците ја следеа  претставата со голема радост и возбуда. Ова беше одлична можност да го прослават крајот на учебната година.