Успешно се реализираше втората работилница од Модул А за петте групи. Им благодариме на учесниците за нивната соработка, интеракција и целокупната позитивна атмосфера.