На 1 март 2018 година наставниците Зујца Стојанова и Дениз Реџепов ја реализираа планираната проектна активност со учениците. Активноста беше реализирана според програмската секција “Мали конструктори” за време на која учениците со задоволство изработуваа макети на авиони од различни материјали.