На 1 март 2018 година тандемот Наташа Младеновска и Фарук Јашари ја реализираше интегрирана воннаставна активност со учениците. Преку креативни активности, учениците научија повеќе за процесот на дизајнирање и разговараа за значењето на логоата. Целите на активноста беа да се промовира: ефективна и соодветна вербална комуникација, ефективно слушање, креативно мислење, кооперативно учење, подготвеност за тимска работа.