На 5-ти февруари 2018 година, професорите Ирена Стеваноска и Нехат Реџепи ја реализираа интеркултурна активност за време на која учениците преку разни активности дознаа повеќе за човековите права. За време на активноста, учениците учествуваа во активности за запознавање со женските права, раскажуваа за потеклото на нивните имиња и активности како што се препознавање на пријателите според нивниот потпис.