На 28.05.2021 е реализирана и петтата обука од Модул Б за студентите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски„ на тема „Интеркултурни воспитно-образовни пристапи„. Обуката ја спроведе проф. д-р Сузана Миовска-Спасева и истата помина во позитивна и интерактивна атмосфера.