Со работилницата на проф. д-р Вера Стојановска завршува циклусот на обуки од модул Б за четирите групи.