Третиот дел од обуките од Модул А се успешно реализирани со учесниците од петте групи. Тие беа посветени на темата „Стерeотипи и предрасуди во училишна средина“ и реализирани од страна на тимот за едукација на Нансен Дијалог Центар.