12 декември, 2017 година- Еден одличен начин да се овозможи позитивна социо- емоционална клима во училницата е да се организираат заеднички прослави со учениците. Се разбира, најомилените прослави се родендените на учениците кои се обележуваат како дел од интегрираните интеркултурни активности реализирани според Нансен моделот за интеркултурно образование.