На 20 октомври 2017 година наставниците Зујца Стојанова и Дениз Реџепов организираа проектна активност според  сообраќајната секција од Годишната програма на НДЦ Скопје за интегрирано образование. Дневната тема беше „Сообраќајни знаци“, при што учениците се дружеа и учеа за безбедноста во сообраќајот преку игри и тимски активности.