Започна новиот циклус на обуки од Модул А. Во обуките се вклучени пет нови групи на наставници.