На 8-ми февруари 2018 година, наставничките Мерлин Стојановска и Зејнепе Бајрами ја реализираа интеркултурната активност на тема “Боите на мојот шал“. Цели на активноста беа: поттикнување на ликовната љубопитност за ликовно творење со различни предмети, како и развивање на меѓусебната соработка и почитувањето кон другарчињата во групата.