На 23 февруари и 2 март 2018 година, наставничките Ленче Анѓелкоска и Африме Дурмиши ја ги реализираа интегрираните воннаставни активности со учениците во рамки на Еко-секцијата. Главните цели на активноста беа: запознавање на учениците и помнење на имињата на новите другарчиња; да се поттикнат на почитување, помагање и соработување во работата; да се развива чувството на радост и задоволство при учењето низ игра, како и поттикнување на учениците за меѓусебно соработување и помагање при креирање подароци за празникот на мама (ланче и алка).