На 1 ноември, 2017 година, професорката Светлана Аспровска- Тодоровиќ ја реализираше проектната активност според Нансен моделот за интеркултурно образование. Учениците учествуваа во забавните игри планирани како дел од дневната активност во рамки на неделната тема „Игри со имиња“.