Над 80 наставници од основни и средни училишта ширум држата внесоа голем број на интеркултурни интервенции во различни наставни содржини, нагласувајќи ги прнципите на прифаќање, почитување и соработување.