На 15 ноември 2017 година, наставничкиот тандем Маја Трајкоска и Сузан Спахиу реализирше интеркултурни активности според Нансен моделот во склоп на уметничката секција. Темата реализирана со учениците беше „Моите пријатели“. Учениците изработија креативни декорации за училницата од рециклирани материјали.