На 15 и 22 ноември 2017 година наставничките Радица Ацевска и Мирсада Идризи организираа интеркултурни воннаставни активности во рамки на програмската секција  Мир и толеранција. Наставничките работеа на месечната тема предвидена во програмата “Низ Балканот, нашите соседи”. Дневната активност беше запознавање со зимските атракции во Бугарија и Србија. Учениците создадоа многу постери со заедничка соработка во тимови.