На 15 декември 2017 година, наставниците Зујца Стојанова и Денис Реџепов, заедно со учениците од прво одделение кои се вклучени во проектните активностите  според Нансен моделот за интерктултуно образование, организираа креативна работилница во која учениците дизајнираа и изработуваа новогодишни честитки. Активноста резултираше со уникатна колекција на честитки што беа дистрибуирани во училиштето од страна на учениците.