На 5-ти и 6-ти март, професорката Светлана Аспровска- Тодоровиќ организираше креативни активности и работилници со учениците вклучени во Нансен проектните активности. Темата на работилниците беше во духот на 8-ми март, и со цел да се одбележи, учениците спроведоа мала анкета за “Инспиративните жените во нашите животи”. Учениците ги обработија одговорите и ги презентираа најкреативните и најинспиративните одговори.