На 24 ноември 2017 година тандемот составен од професорите Наташа Младеновска и Фарук Јашари ги реализираа првите воведни воннаставни активности според Нансен моделот за интеркултурно образование со учениците од 3та година вклучени во проектот. Целта на активноста беше меѓусебно запознавање на учениците и создавање позитивна работна клима во училницата. Во текот на часот беа реализирани разни активности и игри спроведени од страна на професорите користејќи тандемска соработка и двојазичен пристап. Учениците активно учествуваа на сите планирани активности и имаа одлична прилика да се запознаат со нивните врсници од другите класови.