На 12 септември и 19 октомври 2017 година, наставничките Тодорка Крајческа и Сеиде Незири ја реализираа дневната интеркултурна активност „Моите нови другарчиња- Правила во училницата“. Интеркултурните активности беа реализирани со учениците од првата и втората група.