На 11 ноември 2017 година, професорката Светлана Аспровска- Тодоровиќ ја реализираше проектната активност според Нансен моделот за интеркултурно образование. Активноста беше реализирана како дел од програмската секција „Јас и другите“ а темата на активноста беше „Мудри мисли“.