На 4 април 2017 г. учесниците од група 1 кои успешно ја завршија на специјалистичката обука за Нансен модел и приод, присуствуваа на суб- специјалистичките модул на обуката реализиран од страна на Елена Ацковска-Лешковска на тема “Безбедна социо- емоционална клима во училиштата”. Специјалистичкото ниво на обука е надградени со суб- специјалистичките модули кои се фокусирани на постојано надградување на вештините и поддршка на професионалниот развој на наставниците.