На 2 и 9 ноември, тандемот наставнички Тодорка Крајческа и Сеиде Незири ја реализираа дневната активност „Вештерки“ со учениците од 2 одд. како дел од месечната тема „Нереалното во приказните“. Активностите се реализираа со група 1 и 2.