На 15-ти декември 2017 година, професорката Светлана Аспровска- Тодоровиќ ја реализираше креативната работилница како дел од Нансен проектните активности за интеркултурно образование. Учениците заедно изработуваа честитки и новогодишни украси и уживаа во празничната атмосфера.