Како резултат на успешната соработка помеѓу НДЦ Скопје и Форум ЗФД се оддржа дводневна работилница за студентите на Педагошкиот факултет, на тема „Школска медијација„. Работилницата ја одржаа обучувачките Беса Зиба и Славица Јовческа.