На 10., 17., 24., и 31 март успешно беше реализирана обуката на тема: „Со игра и интеракција до пријатна атмосфера во училницата“ со четири групи на одделенски и предметни наставници, предучилишни воспитувачи и стручни соработници.