На 15-ти февруари, 2018 наставничките Мерлин Стојановска и Зејнепе Бајрами ја реализираа планираната проектна активност со учениците. Цели на активноста беа: продлабочување на детските предзнаења и интерес за поларни области, животни кои живеат во северниот пол, поларна мечка, пингвини, фоки, делфини; поттикнување на креативноста кај учениците при изработка со различни материали; одржување на позитивна клима и поттикнување за заедничка соработка во групата.