Професорот Стајнер Брин беше предавач на последната обука од Модулот А за интеркултурно образование. Успешно се заокружи уште еден циклус на обуки од Модул А за две групи на наставници.