Петтата работилница на тема: Позитивно образование беше успешно реализирана од страна на проф. д-р Огнен Спасовски, за пет групи на наставници од Модул А. Повеќе аспекти на позитивно образование и важноста на истото во секојдневниот училиштен живот беа истакнати низ различни активности и дискусии.