Проф. д-р Огнен Спасовски ја оддржа обуката за петте групи наставници од Модул А. На обуката беше нагласена важноста на Позитивното образование, како предуслов за интеркултурноста.