На 13-ти февруари, 2018 година професорите Kлаудија Гуџевска и Висар Сопај ја реализираа интеркултурната активност на тема „Рециклирање“. Цели на активноста беа: проширување на знаењата кај учениците за заштита на животната средина; едукација на учениците за начинот и ппридобивките од рециклирањето; негување на креативниот потенцијал кај учениците; развивање на меѓусебна соработка и почит кон другите.
Во текот на активноста учениците ја изразуваа нивната креативност со изработките од рециклирани материјали.