На 14-ти февруари, 2018 година тимот составен од директорката на училиштето Емилија Ангелова и проф. Орнела Џафери и Љупка Гајдовска ја реализираа интеркултурната активност на тема „Рециклирање“. Во текот на активноста учениците ја изразуваа нивната креативност со изработките од рециклирани материјали.