На 17.01.2022 се одржа средба помеѓу тимот на Нансен Дијалог Центар Скопје и извршната директорка на Центарот Осло, Каролина Олофсон. Заедно разговаравме за развојот и спроведувањето на активностите на организацијата како и можностите за идна соработка помеѓу двете организации.