Група на студенти и професори од University of South-East Norway ја посетија канцеларијата на НДЦ Скопје и се запознаа со развојниот пат и активностите на организацијата.