На 5 февруари 2018 година, наставничките Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети ја реализираа интеркултурната активност со учениците вклучени во Нансен проектните активности на тема “Теглите од нашиот подрум”. Активноста беше комбинација од изработка на креативни декорации и учење како да се употребуваат старите куќни предмети и да се трансформираат во корисни украси. Учениците уживаа во заедничкото работење и ја украсија училницата со нивните изработки.