Модул Б обуката се збогати со предавањето на д-р Лин Џонстон на тема „ Непристраен пристап и интегрирано образование” за четирите групи. Оваа обука е плод на соработката меѓу НДЦ Скопје и Советот за интегрирано обраование на Северна Ирска.