На 17 февруари 2014 г. учесниците од третата и четвртата група го завршија теоретскиот дел од основното ниво на обука за интегрирано образование. Теоретскиот дел беше составен од пет тематски подрачја обработени преку петте работилници организирани и реализирани од страна на тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје исто така и преку предавањата на локалните и меѓународните експерти. Учениците ќе го продолжат основното ниво на обука со практичните модули коишто ќе се реализираат во училиштата кои успешно го спроведуваат Нансен моделот за интегрирано образование.

На 17 февруари 2014 г. учесниците од третата и четвртата група го завршија теоретскиот дел од основното ниво на обука за интегрирано образование. Теоретскиот дел беше составен од пет тематски подрачја обработени преку петте работилници организирани и реализирани од страна на тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје исто така и преку предавањата на локалните и меѓународните експерти. Учениците ќе го продолжат основното ниво на обука со практичните модули коишто ќе се реализираат во училиштата кои успешно го спроведуваат Нансен моделот за интегрирано образование.