Втората работилница од Модул Б на тема „Интеркултурни воспитно-образовни пристапи“ беше успешно реализирана од страна на проф. д-р Сузана Миовска – Спасева за две групи на наставници. Работилниците ги обележа богата, плодна и конструктивна дискусија и соработка.