На тема „Негување на безбедна училишна клима”, беше реализирана првата обука од Модул Б за две групи на наставници. Проф. д-р Елена Ачковска Лешковска, претстави и понуди повеќе практични и применливи стратегии за градење на безбеден училишен амбиент.