На 31. мај 2018 година, наставничките Мерлин Стојановска и Зејнепе Бајрами заедно со учениците вклучени во Нансен моделот за интеркултурно образование го одбележаа успешното завршување на интеркултурните воннставни активности за учебната 2017/18 година. По тој повод, на учениците им беа доделени дипломи за учество во активностите предвидени според програмите за интеркултурни активности на НДЦ Скопје.