На 26 февруари 2018 година тандемот Нехат Реџепи и Ирена Стеваноска ја реализираше интегрирана воннаставна активност со учениците. Целите на активноста беа да се промовира: ефективна и соодветна вербална комуникација, ефективно слушање, креативно мислење, кооперативно учење, подготвеност за тимска работа. Крајни производи од активноста беа уникатни дизајни на покани за свадба и логоа.