На тема „Непристрасен приод во образованието” беше реализирана четвртата работилница за две групи на наставници од страна на д-р Лин Џонстон. Оваа обука е резултат на долгогодишната соработката меѓу НДЦ Скопје и Советот за интегрирано образование на Северна Ирска.