(31.03.2011) Учениците и вработените во ИДОУ по седми пат го обележаа Денот на дрвото на 31.03.2011 година, симболично засадувајќи ја својата иднина. Настанот беше одличен повод за развивање и негување на еко осетливоста кај учениците, како и за промовирање на еко-пораки низ училишниот двор.